Presse-information
Udsteder: Jan Larsen, jan.larsen@volvocars.com
Dato: 2015-06-11

Volvo’s standardmonterede sikkerhedsudstyr nedbringer antallet af forsikringsskader med 28%

En af de mest omfattende videnskabelige undersøgelser, der til nu er foretaget af systemer til kollisionsforebyggelse, viser, at Volvo’s standardmonterede City Safety teknologi nedbringer antallet af anmeldte forsikringsskader med 28 procent.

En indgående undersøgelse af Volvo’s City Safety teknologi viser, hvor effektive automatiske bremsesystemer er til at forhindre kollisioner. Undersøgelsen er baseret på skadeanmeldelser indsamlet af de svenske forsikringsselskaber If og Volvia.

Den største fordel ved City Safety er muligheden for at nedbringe antallet af whiplash- og andre nakkerelaterede skader, der er hyppige i forbindelse med lavhastigheds-uheld. Dernæst er fordelen for Volvo-ejerne færre skader på bilen og dermed lavere omkostninger.

Stærkt statistisk grundlag
Undersøgelsen bygger på forsikringsinformationer, der dækker 160.000 trafikale bilår, hvilket gør den unik. I modsætning til data fra politi eller redningstjenester, dækker forsikringsoplysninger alle typer uheld, uanset om der er personskade eller ej, og det giver bedre overblik over, hvor effektiv Volvo’s standardmonterede City Safety teknologi er.

”Volvo præsenterede sin første teknologi til kollisionsforebyggelse i 2006. City Safety blev introduceret i alle nye Volvo-biler fra 2008. Siden da har vi holdt øje med, hvordan systemet fungerer i Volvo-biler i hele Sverige, hvor vi har 20 procent markedsandel. Det er et meget stærkt statistisk grundlag at basere en undersøgelse på, eftersom hver femte bil på de svenske veje er en Volvo,” siger Magdalena Lindman, teknisk ekspert i Volvo Cars’ afdeling for analyse af trafiksikkerhedsinformation.

Undersøgelsens tal viser, at Volvo’er udstyret med de første to generationer af City Safety (aktiv automatisk opbremsning op til 30/50 km/timen i visse trafiksituationer) var involveret i 28 procent færre uheld og dermed tilsvarende færre skadeanmeldelser til forsikringsselskaberne.

Volvo’s City Safety teknologi kan også give Volvo-kørerne mere umiddelbare fordele, fordi nogle forsikringsselskaber giver mellem 20 og 25 procent rabat på forsikringspræmien, hvis bilen er udstyret med teknologien.

Systemer til kollisionsforebyggelse bliver mere og mere populære hos bilister, der kører meget i kø, hvor risikoen for lavhastigheds kollisioner er større. Volvo introducerede City Safety som standardudstyr i nye Volvo’er fra 2008. Første generation af teknologien fungerede ved hastigheder op til 30 km/timen. I 2013 blev hastigheden sat op til 50 km/timen. I 2015 har City Safety fået en opdatering, der betyder, at systemet nu er aktivt ved alle hastigheder*)”.

Et skridt nærmere selvkørende biler
”Vi ser vores løbende udvikling af systemer til kollisionsforebyggelse og styreassistance som vejen frem mod selvkørende biler. Volvo er allerede i front på området, og vores troværdighed, når det gælder bilsikkerhed, er en stor fordel. Vi mener, at kollisionsforebyggelsesteknologier kommer til at bane vej for biler, der ikke kolliderer og give bilisterne frihed til at vælge mellem selv at køre eller at lade sig køre til deres bestemmelsessted,” konkluderer Magdalena Lindman.

Med Volvo’s Vision 2020, er det den svenske bilproducents mål at levere nye biler, hvor ingen kommer alvorligt til skade eller mister livet fra år 2020. På længere sigt er målet at udvikle biler, der ikke kolliderer.

Resultatet af undersøgelsen af de fremskridt, der er sket inden for systemer til kollisionsforebyggelse, og hvor effektive disse er, blev præsenteret under 24th ESV (Enhances Safety of Vehicles) konferencen i Göteborg i juni måned 2015.

Note til redaktionen:

*) Kun i den nye Volvo XC90. I alle andre Volvo-modeller, der er udstyret med City Safety, fungerer teknologien ved hastigheder op til 50 km/timen.

Lidt om ESV konferencen
Det er United States Department of Transportation, National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) og Office of Vehicle Safety, der hvert andet år står for at afvikle International Technical Conference on the Enhanced Safety of Vehicles (ESV).

Vært for konferencen er et af de lande, der er medlem af ESV, og værten vælges af Government Focal Points (GFP), der repræsenterer de deltagende regeringers transportmyndigheder. Deltagerne i ESV, er regeringsrepræsentanter, repræsentanter for bilproducenter og disses leverandører, sikkerhedsforskere og andre personer, der arbejder professionelt med trafiksikkerhed. Endvidere repræsentanter for: sundhedsvæsen, jura og politik, forbrugerorganisationer, universiteter, studerende og international presse.

Powered by: